Redegørelse for erhvervsfremme og støtte 2016

I den årlige redegørelse om erhvervsfremme og støtte gives et overblik over niveauet og sammensætningen af dansk erhvervsfremme og støtte. I 2016 udgør de samlede statslige udgifter 25,8 mia. kr. I de seneste år er der sket en ændring i sammensætningen af erhvervsfremme og støtte i retning af grøn omstilling. De stigende udgifter til grøn omstilling skyldes primært voksende tilskud til vindmølle-elektricitet, VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv. Redegørelsen indeholder endvidere erhvervsfremme og støtte via EU samt regioner og kommuner.
Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.