Redegørelse for erhvervsfremme og støtte 2016

I den årlige redegørelse om erhvervsfremme og støtte gives et overblik over niveauet og sammensætningen af dansk erhvervsfremme og støtte. I 2016 udgør de samlede statslige udgifter 25,8 mia. kr. I de seneste år er der sket en ændring i sammensætningen af erhvervsfremme og støtte i retning af grøn omstilling. De stigende udgifter til grøn omstilling skyldes primært voksende tilskud til vindmølle-elektricitet, VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv. Redegørelsen indeholder endvidere erhvervsfremme og støtte via EU samt regioner og kommuner.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.