Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne halter bagefter på en række nye digitale vækstområder, og mangel på it-kompetencer risikerer at bremse den fremtidige digitale udvikling, viser regeringens ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst.” Øget digitalisering er vigtig for at skabe ny vækst.

Redegørelsen viser, at Danmark er det mest digitale samfund i EU, og at virksomhedernes digitalisering på mange områder er helt i front. Fremadrettet er der dog også en række udfordringer, som skal tages alvorligt.

Blandt andet peger redegørelsen på, at danske virksomheder har en høj investeringsgrad i digital teknologi, men at investeringerne har været faldende siden 2008. Samtidig er virksomhederne bagud på anvendelsen inden for nyere digitale vækstområder – som fx dataanalyse og fænomenet Internet of Things – og relativt få har en it-sikkerhedspolitik. Endelig mangler der it-kompetencer, og i årene frem forventes manglen at blive større.

Regeringen har taget de første skridt til at sikre overgangen til et mere digitalt samfund med digitale virksomheder med tiltag som fx ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, aftale om en bredbåndspulje på 200 mio. kr. og nedsættelse af et Virksomhedsråd for It-sikkerhed. I den kommende tid vil regeringen lancere flere tiltag – blandt andet en digital vækstplan – der skal speede den digitale omstilling op.

Dansk digitalisering skal helt op i gear (pressemeddelelse)

Figurer til redegørelse for Danmarks digitale vækst

Faktaark

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.