Redegørelse om Erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen 2015

Det er en hovedprioritet for regeringen at skabe vækst og flere private jobs i hele Danmark. Helt centralt for dette er, at der skal skabes bedre rammevilkår for virksomhederne, så det bliver lettere at drive virksomhed i Danmark. Virksomhederne skal ikke bruge tid på unødvendige administrative krav eller have unødige omkostninger som følge af regler, der kunne udformes eller håndhæves enklere. Unødigt bebyrdende regler hæmmer konkurrenceevnen og optager ressourcer, der ellers kunne være anvendt i virksomhedernes drift og udvikling.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.