Udlånsredegørelse

Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark. Finansieringssituationen for store virksomheder er forbedret over det seneste år, men mindre virksomheder har ikke oplevet tilsvarende bedring, viser den seneste udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Generelt har de danske virksomheder oplevet en forbedring af finansieringssituationen over det seneste år. Men den nye udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at det primært er de store virksomheder, der har fået forbedret deres finansieringssituation, mens forholdene for de små virksomheder er på samme niveau som det foregående år.

Læs pressemeddelelsen

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.