Fiskeriets finansieringsforhold

Analyse af finansieringsforholdene i det danske fiskerierhverv

Som opfølgning på aftale om vækstplan for fødevarer fra april 2014, som den daværende SR-regering indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en analyse, der afdækker finansieringsforholdene for fiskerierhvervet. 

Fiskerierhvervet er et relativt lille erhverv i Danmark, men udgør en væsentlig del af indkomstgrundlaget i visse dele af landet. I de seneste år har erhvervet oplevet et fald i antallet af fartøjer og beskæftigede. Omsætningen og anlægsaktiver pr. fartøj i fiskeriet er dog steget i samme periode, hvilket afspejler, at aktiviteten koncentreres på færre, større fartøjer.

Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.