Fiskeriets finansieringsforhold

Analyse af finansieringsforholdene i det danske fiskerierhverv

Som opfølgning på aftale om vækstplan for fødevarer fra april 2014, som den daværende SR-regering indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en analyse, der afdækker finansieringsforholdene for fiskerierhvervet. 

Fiskerierhvervet er et relativt lille erhverv i Danmark, men udgør en væsentlig del af indkomstgrundlaget i visse dele af landet. I de seneste år har erhvervet oplevet et fald i antallet af fartøjer og beskæftigede. Omsætningen og anlægsaktiver pr. fartøj i fiskeriet er dog steget i samme periode, hvilket afspejler, at aktiviteten koncentreres på færre, større fartøjer.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.