Erhvervs- og vækstpolitisk analyse: Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner

PSO-afgiften, som danske virksomheder betaler på elforbrug, afskaffes gradvist fra og med 2017 som følge af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016. Erhvervenes besparelse i den forbindelse skønnes at være ca. 2,7 mia. kr. i 2025. Afskaffelsen af PSO-afgiften vil reducere virksomhedernes udgifter til elektricitet og vil forbedre erhvervslivets konkurrencevilkår gennem lavere elpriser. I analysen er besparelsen ved afskaffelse fordelt på kommuner og regioner.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.