Erhvervs- og vækstpolitisk analyse: Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner

PSO-afgiften, som danske virksomheder betaler på elforbrug, afskaffes gradvist fra og med 2017 som følge af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016. Erhvervenes besparelse i den forbindelse skønnes at være ca. 2,7 mia. kr. i 2025. Afskaffelsen af PSO-afgiften vil reducere virksomhedernes udgifter til elektricitet og vil forbedre erhvervslivets konkurrencevilkår gennem lavere elpriser. I analysen er besparelsen ved afskaffelse fordelt på kommuner og regioner.
Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.