Digitalisering i turismeerhvervet

Rapoporten fra Det Nationale Turismeforum om digitalisering i turismeerhvervet klarlægger de digitale turisters ændrede behov. Rapporten giver en række anbefalinger til, hvordan turismevirksomheder og -organisationer i Danmark kan udnytte digitaliseringen til at skabe øget vækst.

Blandt andet peger rapporten på betydningen af digital markedsføring, let tilgængelige og mobiloptimerede hjemmesider og bookingsystemer, og digitale gæsteservices, som tillader den selvhjulpne digitale rejsende at finde information, foretage køb, checke ind osv. online. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.