Kortferie i Danmark - med fokus på kyst- og naturturisme samt turisme i større byer uden for København

Rapporten belyser en række centrale spørgsmål som fx hvad skal destinationerne uden for hovedstaden tilbyde for at tiltrække turister på korte ferier? Hvilke krav har turisterne til indhold og aktiviteter på den korte ferie? Hvor stort er potentialet for kortferieturisme i Danmark?
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.