Analyse af markederne for egenkapital

Analyser og interessenter har igennem længere tid sat fokus på, at det danske børsmarked for små og mellemstore virksomheder er mindre velfungernede end i fx Sverige. Erhvervsministeriet har bedt Copenhagen Economics analysere det samlede marked for virksomhedshandler i Danmark i forhold til de tilsvarende markeder i Norge, Sverige, Holland og Tyskland.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.