Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Deleøkonomi er et område, som er i hastig vækst. Der ligger et stort vækstpotentiale i deleøkonomien, som både gavner miljøet, vores privatøkonomi og samfundsøkonomien. Med denne strategi fremlægger regeringen en række initiativer, der skal ses som første skridt på vejen til at understøtte udviklingen af deleøkonomien i Danmark.

Læs pressemeddelelsen

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.