Erhvervsfremme og støtte

I redegørelse om erhvervsfremme og støtte gives et overblik over dansk erhvervsfremme og støtte. Årets redegørelse viser, at over halvdelen af den statslige erhvervsfremme og støtte har fokus på grøn omstilling og vedvarende energi. Andre formål er offentlig forskning, iværksætteri og innovation, udviklingssamarbejdet m.m. Dette års redegørelse har bl.a. fokus på den gradvise afskaffelse af el-forbrugernes PSO-afgift frem til 2022.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.