Rapport om stormflodsordningen

Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering. Det er Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne, som står bag rapporten.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.