Udlånsredegørelse februar 2017

Realkredittens udlån til private boligejere steg fra 2015 til 2016. Det stigende udlån var bredere funderet over hele landet end i 2015, så der nu også ydes lidt flere lån i Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt på Bornholm.

Corrigendum

Der er fundet en fejl i udlånsredegørelsens opgørelse af udlån til erhverv, hvor udlån til personligt ejede virksomheder fra pengeinstitutter ikke er talt med i opgørelsen. Udlånet til personligt ejede virksomheder er nu inkluderet i opgørelsen. Justeringen betyder, at udlån til erhverv samlet set er steget 0,7 pct. det seneste år og ikke som oprindeligt angivet 1,5 pct. Revisionen har ingen betydning for opgørelsen af det samlede udlån til husholdninger og erhverv. Fejlen er rettet pr. 10. februar 2017.

Læs pressemeddelelsen (3. februar 2017)

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.