Analyse af konkurrence- og markedsforhold på børsmarkeder

Erhvervsministeriet ønsker med dette projekt at opnå en forståelse af, hvilke forhold der driver den svage markedsudvikling på det danske børsmarked for små virksomheder (micro-cap-markedet). Markedet i Danmark vil i denne analyse blive sammenlignet med de tilsvarende markeder i Sverige, Norge og UK.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.