Det blå Danmark - Et maritimt kraftcenter

Det Blå Danmark er et af Danmarks største eksporterhverv. Denne nøgleposition som værdiskaber og vækstlokomotiv i den danske økonomi er ikke opstået af sig selv. Den er resultatet af mange års evne til løbende at udvikle sig og sætte dagsordenen i et globalt maritimt marked i konstant forandring. Fremtidens vækst kommer ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at offentlige og private aktører står sammen om visionen om et globalt maritimt kraftcenter, forankret i Det Blå Danmarks globale virke. Denne vækstplan sætter derfor fokus på de forudsætninger, der frem mod 2025 skal give Det Blå Danmark en plads på forreste række, når rammerne for den maritime digitale økonomi tegnes, nye maritime forretnings- og driftsmodeller udvikles; kort sagt når standarderne for “The New Blue Normal” sættes.

Læs pressemeddelelsen her

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.