Aftaler og udspil

Overblik over Erhvervsministeriets politiske aftaler og udspil.

Aftale om indsats for at bekæmpe hvidvask

19. september 2018. Aftalen indebærer blandt andet en markant skærpelse af bødeniveauet, som ottedobles for hvidvask i store banker. Dermed får Danmark et bødeniveau i den absolutte top i Europa.

Aftale om et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem

24. maj 2018. Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der er enkle at tilgå og tilpasset efterspørgslen. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.

Aftale om vækstplan for life science

19. april 2018. Life science er blevet en vækstmotor i dansk økonomi, og har samtidig et stort vækstpotentiale. Men det kræver en aktiv, målrettet indsats at indfri dette potentiale. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer i vækstplanen for life science. Aftalen udmønter puljen på 30 mio. kr. årligt, der er afsat til en vækstplan for life science med erhvervs- og iværksætteraftalen fra november 2017.

Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

6. april 2018. Den offentlige sektor tilbyder en lang række ydelser lige fra uddannelse og ældrepleje til hospitalsvæsen og dagtilbud. Disse ydelser er eksempler på kerneopgaver for det offentlige.

Maritim aftale med Mexico

8. marts 2018. Den maritime samarbejdsaftale er en del af den strategiske partnerskabsaftale, som statsminister Lars Løkke Rasmussen og den mexicanske præsident indgik i april 2017. Partnerskabet skal styrke de økonomiske og politiske forbindelser landene imellem, og med den nye samarbejdsaftale styrkes samarbejdet om søfart yderligere.

Vækstplan for dansk life science

2. marts 2018. Med vækstplan for life science vil regeringen styrke vækst og udvikling i dansk life science og gøre Danmark til en førende life science nation i Europa. Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.

Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst

26. februar 2018. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Aftalen udmønter digitaliseringsmidlerne fra erhvervs- og iværksætteraftalen fra november 2017.

Strategi for Danmarks digitale vækst

30. januar 2018. Danmark og resten af verden står over for en digital omstilling af erhvervsliv og samfundet, der går hurtigere end nogensinde før, og som vil få betydning for mange dele af samfundet. Hvis vi griber udviklingen rigtigt an, kan vi udnytte mulighederne til at skabe mere velstand, bedre velfærd, skåne miljøet og skabe gode og vellønnede arbejdspladser med mindre nedslidning. Denne mulighed skal vi gribe. Derfor har regeringen lanceret strategien for Danmarks digitale vækst. Der er afsat knap 1 mia. kr. til strategiens 38 initiativer frem mod 2025.

Vækstplan for det blå Danmark

22. januar 2018. Vækstplanen for Det Blå Danmark skal frem mod 2025 gøre Danmark til en global frontløber inden for tests af maritime autonome teknologier, sikre konkurrencedygtige rammevilkår, skabe flere praktikpladser til søs og øge optaget på skibsfører- og skibsofficeruddannelserne samt skabe en samlet maritim markedsføringstrategi i samarbejde med erhvervet.

Aftale med EU's investeringsfond om midler til danske SMV'er

15. december 2017. Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, har indgået en ny garanti-aftale på 1,6 mia. kr., der giver Vækstfonden mulighed for at skrue yderligere op for sine finansieringer til SMV’er. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over den nye aftale, der er den største af sin art i Vækstfondens historie.

Aftale om mere robust andelsboligsektor

27. november 2017. Der skal være gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så der fortsat kan være et varieret udbud af boliger i Danmark. Det skal være trygt at bo i en andelsboligforening, og derfor skal der skabes bedre rammer for, at der for fremtiden udelukkende stiftes levedygtige andelsboligforeninger.

Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

12. november 2017. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Samlet afsættes 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur blandt andet med en aktiesparekonto. Samtidigt kan danskerne blandt andet se frem til lavere afgifter på typiske grænsehandelsfølsomme varer og en lempelse af elvarmeafgiften til gavn for vedvarende energi.

Aftale om lavere registreringsafgift

21. september 2017. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler. Samtidig er parterne nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebælts-forbindelsen og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor.

Erhvervs- og iværksætterudspil skal styrke fremtidens virksomheder

30. august 2017. Med erhvervs- og iværksætterudspillet "Sammen om fremtidens virksomheder" afsætter regeringen 800 mio. kr. i 2018 stigende til 2 mia. kr. frem mod 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur.

Aftale: Skærper kampen mod hvidvask

21. juni 2017: Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som gør det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt. Aftalen indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.

Aftale: Udvikling af Nordsøen

22. marts 2017. Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale venstre indgået en fuldt finansieret aftale, der sikrer fremtidig udvikling i Nordsøen.

Aftale: Nye vindmølle-testpladser

15. marts 2017. Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position inden for avanceret produktion af vindteknologi. RV har tilsluttet sig aftalen.

Aftale: Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

26. januar 2017. Realkreditsystemet er afgørende for det samlede udbud af finansiering af fast ejendom for husholdninger og virksomheder. Realkreditsystemet understøtter den økonomiske aktivitet i Danmark ved at yde billig finansiering til husholdninger og virksomheder. Det er væsentligt, at realkreditsystemet er velfungerende, og at der er gennemsigtighed og mobilitet på markedet.

Aftale: Håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv.

1. december 2016. Forsikringsselskabet Gable Insurance AG hjemmehørende i Liechtenstein er gået konkurs d.19/11/2016. Husejernes Forsikring Assurance Agentur (HFAA) har tegnet forsikringer på vegne af det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG siden 2013. Bl.a. har ca. 26.000 danskere tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance AG via den danske agent. Ejerskifteforsikringer udgør hovedparten af de tegnede forsikringer. Ejerskifteforsikringer er karakteriseret ved, at de kun kan tegnes i forbindelse med et ejerskifte, at de løber i 5-10 år, og at hele præmien betales ved tegningen. Aftalen sikrer de danske kunder en rimelig behandling af deres klagesager.

Et stærkere Danmark - Vækst 2016

30. august 2016. Med det største erhvervsrettede vækstudspil i nyere tid ønsker regeringen at gennemføre en række initiativer og lempelser for erhvervslivet, så væksten i samfundet samlet set vil være vokset med 35 mia. kr. frem mod 2025.

Aftale: Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet

9. juni 2016: Regeringen har indgået en aftale om modernisering af planloven med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”.

Aftale: Vækst og udvikling i hele Danmark

9. februar 2016. Der skal være muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark, så landet ikke bliver delt op i udvikling og afvikling. Væksten har været ulige fordelt, og der skal derfor gøres en særlig indsats for at få væksten i gang uden for de største byer. Hele Danmark skal have muligheder for at udvikle sig. Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsatte derfor på finansloven for 2016 en ramme på i alt 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Vækst og udvikling i hele Danmark

23. november 2015. Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Dansk økonomi er i fremgang, og flere steder i landet er beskæftigelsen stigende. Men væksten har siden krisen været svagere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Væksten har også været ujævnt fordelt, og Danmark virker for mange opdelt i to dele: Én del med velfærd, vokseværk og virksomheder - ofte centreret omkring hovedstaden og Østjylland. Og én del uden vokseværk – landdistrikterne.

Vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder

15. maj 2015. Undersøgelser viser, at virksomheder, der har høj produktivitet, eksport og vækst, også er virksomheder, der anvender internationale standarder. Regeringen lancerer derfor en strategi, der skal øge antallet af virksomheder, som anvender internationale standarder, med 50 pct. frem mod 2020.

Aftale: Vækstplan for digitalisering

26. februar 2015. Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget mobil- og bredbåndsinfrastruktur, men der er fortsat områder af landet, hvor borgere og virksomheder ikke har adgang til de bredbåndshastigheder og den mobildækning, de ønsker.

Aftale: Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

19. december 2014. Regeringen og Syddansk Vækstforum er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling.

Aftale: En styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet

14. december 2014. Danmark er et af de lande i verden, hvor det er nemmest at drive virksomhed. Samtidig peger forskning på, at der i Danmark sker skatteunddragelse gennem skattely for ca. 3-5 mia. kr. årligt. Der er derfor behov for en række målrettede initiativer på nationalt og internationalt niveau for at dæmme op for skatteunddragelse

Aftale: Regionalt vækstpartnerskab mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland

18. december 2014. Regeringen og Vækstforum Nordjylland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling.

Aftale: Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden

16. december 2014. Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling.

Aftale: Vækstplan for Bornholm

11. december 2014. Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune Bornholm er en del af Danmark, men vækstmulighederne og udfordringerne er anderledes end i resten af landet. Derfor ønsker regeringen i samarbejde med Vækstforum Bornholm og Bornholms Regionskommune at iværksætte en særskilt vækstplan for Bornholm.

30 veje til et bedre indre marked

10. december 2014. Europa skal tilbage på vækstsporet. Og Danmark skal bidrage. Publikation præsenterer 30 konkrete initiativer på det erhvervs- og vækstpolitiske område, der kan bidrage til et endnu bedre indre marked i EU til gavn for økonomien og beskæftigelsen.

Aftale: Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland

13. november 2014. Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling.

Aftale: Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

12. november 2014. Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling.

Aftale: Modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

10. november 2014. Parterne bag aftalen er enige om, at forbrugerklageadgangen skal styrkes. Det nye EU-direktiv om bistand til alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (ADRdirektivet) udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher i forhold til det eksisterende offentlige forbrugerklagesystem. Den udvidede klageadgang er en væsentlig forbedring af forbrugerbeskyttelsen og skønnes at indebære ca. 50 pct. flere klagesager, når den udvidede klageadgang er fuldt indfaset i 2018.

Aftale: Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme

20. juni 2014. Aftalen er indgået mellem regeringen og en bred kreds af Folketingets partier om vækstplan for dansk turisme. Turismen er et internationalt væksterhverv, der årligt skaber en omsætning på omkring 82 mia. kr. og 120.000 fuldtidsjob. Turismeerhvervet i Danmark har et stort potentiale for at skabe flere arbejdspladser og øget eksport.

Aftale: Vækstplan for dansk turisme

20. juni 2014. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer for at skabe vækst og beskæftigelse i dansk turisme og tiltrække flere turister til Danmark.

Aftale: Ny autorisationslov

3. april 2014. Der er behov for en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med mindre detailregulering af virksomhederne. Det skal give virksomhederne større frihedsgrader og mere fleksibilitet med hensyn til at organisere det autorisationskrævende arbejde, samtidig med at det høje sikkerhedsniveau videreføres. Regeringen har med henblik herpå fremsat et lovforslag.

Aftale: Vækstplan for fødevarer

2. april 2014. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer for at sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne.

Handlingsplan for erhvervsliv og menneskerettigheder

31. marts 2014. Danmark er blandt de første lande i verden til at offentliggøre en handlingsplan for, hvordan man gennemfører ​​FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder (UN Guiding Principles for Business and Human Rights). Handlingsplanen samler en række initiativer, der skal understøtte erhvervslivets fokus på respekt for menneskerettigheder.

Aftale: Udvidelse af stormflodsordningen

26. marts 2014. Store dele af Danmark blev ramt af stormflod i forbindelse med stormen ”Bodil” den 5.-6. december 2013, der ramte Danmark med voldsom kraft. Stormfloden medførte, at mange husejere oplevede meget store skader på deres ejendom og indbo. Det skyldes ikke mindst, at stormfloden ramte mange helårshuse, og ikke kun sommerhusområder ved kystnære områder, der primært har været de ramte ejendomme ved tidligere stormfloder.

Aftale: Lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko

6. februar 2014. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om regulering af refinansieringsrisiko i forbindelse med rentetilpasningslån ydet med pant i fast ejendom.

Vækstplan for dansk turisme

24. januar 2014. Turismen og oplevelsesøkonomien er et væksterhverv for Danmark. Turismen i Danmark skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og 120.000 fuldtidsjob. Turismen og oplevelsesøkonomien er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Næsten alle de arbejdspladser, der skabes som følge af turismen er servicearbejdspladser, som er fordelt i alle dele af landet. Et kendetegn ved den turismeskabte beskæftigelse er, at der også skabes job til den kortuddannede del af befolkningen og job til mange nydanskere. Turismen bidrager dermed bredt til vækst og velfærd i hele det danske samfund.

Vækstplan for fødevarer

16. december 2013. Vækstplan for fødevarer indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet.

Aftale: Regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (bankpakke 6)

10. oktober 2013. En sund, stabil og velfungerende finansiel sektor er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i Danmark. En stabil finansiel sektor styrker tilliden til dansk økonomi og kan tilbyde finansiering til virksomheder og husholdninger på konkurrencedygtige vilkår.

Vækstplan for energi og klima

8. oktober 2013. Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling. Med vækstplanen for energi og klima sættes der fokus på, hvordan regeringens mål for omstillingen af energisystemet og energiforbruget kan bidrage til fortsat vækst og arbejdspladser i Danmark. Vækstplanen vil bidrage til at videreudvikle markederne for energiteknologi, fx inden for energieffektive løsninger og fjernvarme. Samtidig fokuserer planen på at reducere virksomhedernes omkostninger til energi for at forbedre konkurrenceevnen.

Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

4. juni 2013. Regeringens vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger styrker rammerne for, at virksomhederne på sundheds- og velfærdsområdet kan udnytte det internationale vækstpotentiale på området til gavn for vækst og jobskabelse i Danmark.

Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger

12. marts 2013. Med vækstplanen styrkes grundlaget for, at danske virksomheder får øget del i det voksende internationale marked for vand, bio og miljøløsninger, med henblik på at fastholde og skabe danske arbejdspladser.

Vækstplan for de kreative erhverv

7. februar 2013. Vækstplanen skal bidrage til, at Danmarks styrker og potentialer på det kreative erhvervsområde udnyttes til at skabe vækst og beskæftigelse. Vækstplanen rummer i alt 27 konkrete initiativer, som bl.a. er målrettet virksomhederne i de kreative erhverv samt de virksomheder, der bruger design til at udvikle og differentiere deres produkter.

Vækstplan for Det Blå Danmark

12. december 2012. Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet skaber vækst og beskæftigelse samt udnytter mulighederne i den grønne omstilling. Visionerne for vækstplanen er, at Danmark skal være Europas maritime centrum, at grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark og at væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for Det Blå Danmark og med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra den maritime klynge.

Aftale: Kreditpakken - styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder

30. november 2012. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken). Danmark har gennem de seneste år, ligesom resten af verden, været påvirket af den finansielle og økonomiske krise. Krisen har betydet, at især små og mellemstore virksomheder har fået sværere ved at opnå bankfinansiering.

Aftale: Træk på vækstpuljen (vækstplanerne for digitalisering i Danmark samt kreative erhverv)

8. maj 2008. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft. Parterne er enige om at finansiere følgende initiativer fra vækstplan for digitalisering i Danmark samt vækstplan for kreative erhverv · design via træk på puljen

Aftale: Fremme flere skibe under Dannebrog

30. marts 2007. Aftale mellem regeringen (V og K), DF og RV om at fremme flere skibe under Dannebrog. Søfart er som en del af globaliseringen et vækstområde, der har stor betydning for både varehandel, industri og infrastruktur. Søfart og hele følgeindustrien i Det Blå Danmark bidrager solidt til både betalingsbalancen og beskæftigelsen.

Aftale: Indførelse af særligt dækkede obligationer

23. marts 2007.Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om indførelse af særlige dækkede obligationer. Aftalen skal give mulighed for, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S kan udstede særligt dækkede obligationer.

Aftale: Om styrkelse af konkurrencen

23. januar 2007. Effektiv konkurrence er en af de væsentligste drivkræfter for at skabe fornyelse og innovation. Konkurrence presser virksomhederne til hele tiden at udvikle bedre eller billigere produkter og ydelser. Men i en række brancher i Danmark er konkurrencen i dag utilstrækkelig, ligesom der er for lidt konkurrence om offentlige opgaver. Og det danske prisniveau er højere end i sammenlignelige lande. A

Aftale: Forslag til lov om markedsføring

8. december 2005. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 1. december 2005 indgået følgende aftale om L 13 – forslag til lov om markedsføring.

Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet

8. september 1999. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Centrum-Demokraterne er enige om følgende principaftale om regulering af telesektoren.

Tema