Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet

8. september 1999. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Centrum-Demokraterne er enige om følgende principaftale om regulering af telesektoren.

Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken

Tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer

Supplement til tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer

Tema