Aftale: Modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

10. november 2014. Parterne bag aftalen er enige om, at forbrugerklageadgangen skal styrkes. Det nye EU-direktiv om bistand til alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (ADRdirektivet) udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher i forhold til det eksisterende offentlige forbrugerklagesystem. Den udvidede klageadgang er en væsentlig forbedring af forbrugerbeskyttelsen og skønnes at indebære ca. 50 pct. flere klagesager, når den udvidede klageadgang er fuldt indfaset i 2018.

Aftale om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

Tema