Aftale: Indførelse af særligt dækkede obligationer

23-03-2007
Aftaler og udspil

23. marts 2007.Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om indførelse af særlige dækkede obligationer. Aftalen skal give mulighed for, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S kan udstede særligt dækkede obligationer.

Aftale: Indførelse af særligt dækkede obligationer