Aftale: Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme

20-06-2014
Aftaler og udspil

20. juni 2014. Aftalen er indgået mellem regeringen og en bred kreds af Folketingets partier om vækstplan for dansk turisme. Turismen er et internationalt væksterhverv, der årligt skaber en omsætning på omkring 82 mia. kr. og 120.000 fuldtidsjob. Turismeerhvervet i Danmark har et stort potentiale for at skabe flere arbejdspladser og øget eksport.

Aftale: Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme