Aftale: Vækstplan for dansk turisme

20-06-2014
Aftaler og udspil

20. juni 2014. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer for at skabe vækst og beskæftigelse i dansk turisme og tiltrække flere turister til Danmark.

Aftale: Vækstplan for dansk turisme