Aftale: Vækstplan for fødevarer

02-04-2014
Aftaler og udspil

2. april 2014. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer for at sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne.

Aftale: Vækstplan for fødevarer