Aftale: Håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv.

01-12-2016
Aftaler og udspil

1. december 2016. Forsikringsselskabet Gable Insurance AG hjemmehørende i Liechtenstein er gået konkurs d.19/11/2016. Husejernes Forsikring Assurance Agentur (HFAA) har tegnet forsikringer på vegne af det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG siden 2013. Bl.a. har ca. 26.000 danskere tegnet en ejerskifteforsikring i Gable Insurance AG via den danske agent. Ejerskifteforsikringer udgør hovedparten af de tegnede forsikringer. Ejerskifteforsikringer er karakteriseret ved, at de kun kan tegnes i forbindelse med et ejerskifte, at de løber i 5-10 år, og at hele præmien betales ved tegningen. Aftalen sikrer de danske kunder en rimelig behandling af deres klagesager. 

Aftale: Håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv.