Aftale om lavere registreringsafgift

21-09-2017
Aftaler og udspil

21. september 2017. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler. Samtidig er parterne nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebælts-forbindelsen og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor. 

 

Aftale om lavere registreringsafgift