Aftaler og udspil 2018

 • Aftale om nye sommerhusområder og styrket naturhensyn

  Publiceret 19-12-2018

  For at give bedre mulighed for turismeerhvervet får 20 kystkommuner mulighed for at udlægge i alt 2.187 nye sommerhusgrunde. Aftalen sikrer samtidig mere sammenhængende naturområder, rent grundvand g ...

 • Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse

  Publiceret 25-10-2018
  Aftaler og udspil

  Erhvervsministeriet og KL har indgået en aftale om etablering af 6 nye tværkommunale erhvervshuse og 6 filialer.

 • Aftale om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi

  Publiceret 11-10-2018

  Regeringen ønsker sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. I forlængelse af regeringens Strategi for cirkulær økonomi er partierne blevet en ...

 • Aftale om styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering

  Publiceret 19-09-2018
  Aftaler og udspil

  Aftalen indebærer blandt andet en markant skærpelse af bødeniveauet, som ottedobles for hvidvask i store banker. Dermed får Danmark et bødeniveau i den absolutte top i Europa.

 • Strategi for cirkulær økonomi

  Publiceret 01-09-2018
  Aftaler og udspil

  Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minim ...

 • Aftale om kommunernes økonomi for 2019

  Publiceret 07-06-2018
  Aftaler og udspil

  Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2019, der prioriterer den borgernære kernevelfærd med 2,3 mia. kr.

 • Økonomiaftale med Danske Regioner

  Publiceret 05-06-2018
  Aftaler og udspil

  Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2019, der sikrer et solidt økonomisk løft til sundhedsområdet næste år.

 • Aftale om et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem

  Publiceret 24-05-2018
  Aftaler og udspil

  Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der er enkle at tilgå og tilpasset efterspørgslen. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en af..

 • Forbruger i en digital verden

  Publiceret 24-05-2018

  Regeringens forbrugerpolitiske strategi ”Forbruger i en digital verden” skal gøre det nemmere at træffe gode valg i en tid med både nye digitale muligheder og udfordringer. Strategien indeholder 24 ko ...

 • Aftale om dele- og platformsøkonomien

  Publiceret 17-05-2018
  Aftaler og udspil

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale, der skaber bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.