Aftale om Digital Hub Denmark

29-01-2018
Aftaler og udspil

Danmark skal i fremtiden udnytte mulighederne i ny teknologi til at skabe mere velstand, bedre velfærd, og gode og vellønnede arbejdspladser med mindre nedslidning. Det er hensigten med den politiske aftale, ”Initiativer for Danmarks digitale vækst”, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og som ligger i forlængelse af regeringens ”Strategi for Danmarks digitale vækst”.

Læs aftalen om Digital Hub Denmark