Aftale om nye sommerhusområder og styrket naturhensyn

19-12-2018

For at give bedre mulighed for turismeerhvervet får 20 kystkommuner mulighed for at udlægge i alt 2.187 nye sommerhusgrunde. Aftalen sikrer samtidig mere sammenhængende naturområder, rent grundvand gennem bynære drikkevandsskov og mere urørt skov.

Læs politisk aftale om nye sommerhusområder og styrket naturhensyn her