Aftale om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi

11-10-2018

Regeringen ønsker sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. I forlængelse af regeringens Strategi for cirkulær økonomi er partierne blevet enige om 11 initiativer, der vil fremme en cirkulær omstilling. I alt udmøntes 60 mio. kr. over en fireårig periode.

Læs aftalen