Aftale om modernisering af campingreglementet

25-01-2019

Med den nye politiske aftale får campingpladserne mulighed for at opstille flere, større og højere hytter uden for strandbeskyttelseslinjen.

Aftalen om moderniseringen af campingreglementet giver samtidig danske campingpladser mulighed for at etablere nye og anderledes overnatningstilbud. Blandt andet i form af højt placerede alternative ferieboliger (”trætop-huler”), campingværelser, sammenbyggede campinghytter og campinghytter, der er internt forbundne.

Aftaleparterne er desuden blevet enige om – i samarbejde med campingerhvervet – at afdække mulige modeller for, at privatpersoner kan eje og opstille mobilehomes til eget brug og til udlejning på campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Det sker med henblik på at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2019.

Modellen skal ligge inden for rammerne af reguleringen af sommerhuse, herunder erhvervelsesloven.

Læs hele aftalen om modernisering af campingreglementet her.