Aftale om ny strategi for Erhvervsfremme 2020-2023

05-03-2020

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har indgået aftale om en ny strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

 

Med aftalen rykker beslutningerne tættere på de lokale virksomheder og får et stærkt fokus på:

  • Grøn omstilling af de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne).
  • Erhvervsudvikling, der bidrager til et sammenhængende Danmark.
  • Og på at skabe fundament for fremtidens arbejdspladser gennem øget innovation.

Med aftalen vil erhvervsministeren blandt andet inddrage Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i arbejdet med at følge op på regeringens klimapartnerskaber, som på den måde bliver en aktiv medspiller i arbejdet med at indfri ambitionerne i klimaloven.

Strategien er lavet i tæt samarbejde med de tværkommunale erhvervshuse rundt om i landet, der med deres placering 12 steder i landet har en forståelse af virksomhedernes lokale udfordringer, muligheder og forskelle. Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er derfor enige om, at erhvervshusene skal have en styrket rolle i at føre strategien ud i livet. Ud over det grønne fokus, skal strategien desuden lede til initiativer, der forbedrer virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, styrker iværksætteri og øger digitalisering, automatisering og internationalisering i erhvervslivet.

Strategien sætter desuden rammerne for en mere fokuseret indsats for de danske klyngeorganisationer, som på tværs af landet skal styrke virksomhedernes innovation gennem øget samarbejde med universiteter og andre videninstitutioner. Med strategien vælges derfor ti styrkepositioner og to spirende styrkepositioner, som den offentlige klyngeindsats skal fokuseres indenfor.

Strategien er blevet til efter et års arbejde med analyser, workshops og dialog med mere end 1.200 virksomheder, kommuner, lokale erhvervsfremmeaktører, brancheorganisationer, fagforeninger, videninstitutioner og andre interessenter.

Læs aftale om en ny strategi for erhvervsfremme i Danmark her

Læs strategien "Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023" her