Vækstteam for Det Blå Danmark

Den 21. april 2017 kom Vækstteamet for Det Blå Danmark sine anbefalinger til, hvordan Danmark skal også i fremtiden være en stærk maritim nation. 52 konkrete anbefalinger der spænder bredt lige fra digitalisering og autonome skibe til konkurrencedygtige rammevilkår.

Vækstteamet kom med deres anbefalinger til, hvordan Danmark kan fastholde sin maritime styrkeposition i årene frem mod 2025 den 21. april 2017. De 52 konkrete anbefalinger spænder bredt lige fra accelerering af digitaliseringen i de maritime erhverv og muligheden for anvendelse af danske farvande til tests af blandt andet autonome skibe og bæredygtig produktion af f.eks. fødevarer på havet til mere konkurrencedygtige rammevilkår og fremtidssikring af de danske maritime kompetencer.

Læs pressemeddelelsen

Anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark

Vækstteamet for Det Blå Danmark blev nedsat i maj 2016. Vækstteamet er sammensat af repræsentanter fra et bredt udsnit af den danske maritime sektor.

Medlemmerne af vækstteamet er:

Vækstteamet for det Blå Danmark skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i Det Blå Danmark samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. Arbejdet påbegyndes i juni 2016, og vækstteamet forventes at aflægge rapport senest i 1. kvartal 2017.

Anbefalingerne fra vækstteamet vil danne grundlag for regeringens kommende vækststrategi for Det Blå Danmark.

Kommissorium for vækstteamet for det blå Danmark

Tema