Arbejdsgruppe om god selskabsledelse for SIFIer

En arbejdsgruppe har set på muligheden for at stille skærpede krav til god selskabsledelse.

Som led i bankpakke 6 blev der indgået aftale om fastsættelse af skærpede krav til god selskabsledelse i SIFI-institutter i form af:

Det blev samtidig besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan aftalens initiativer vedrørende skærpede krav til god selskabsledelse konkret kan udmøntes. 

Finanstilsynet (fmd.), Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forsikring & Pension har deltaget i arbejdsgruppen.

Redegørelse for arbejdsgruppen vedrørende god selskabsledelse for SIFIer 


Tema