Arbejdsgruppe om negative renter

En arbejdsgruppe så i starten af 2015 på realkreditinstitutternes udfordringer med negative renter på realkreditlån.

I begyndelsen af 2015 faldt indskudsbevisrenten til et stykke under 0 pct., hvilket betyder at det koster penge for institutterne at have indeståender i Nationalbanken. Det medfører negative renter på blandt andet realkredittens variabelt forrentede obligationer samt korte realkreditobligationer, hvilket giver anledning til en række obligationstekniske og skattemæssige spørgsmål.

På den baggrund nedsatte erhvervs- og vækstministeren i februar 2015 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skulle skabe klarhed over, hvordan man bedst håndterer situationen fremover. 

Arbejdsgruppen konkluderer, at udfordringerne med negative renter kan afgrænses til lån og obligationer med variabel rente, hvor renten tilpasses hyppigere, end lånene refinansieres. Arbejdsgruppen konkluderer endvidere, at det er op til de enkelte realkreditinstitutter at beslutte, hvordan man vil håndtere eventuelle negative renter på eksisterende lån. Det vil bero på en fortolkning af de relevante låne- og obligationsvilkår og almindelige aftaleretlige regler. 

Det har derfor været arbejdsgruppens fokus at drøfte modeller for håndtering af negative renter på nye realkreditlån med variabel rente.

Tema