Arbejdsgruppen vedrørende mulig dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde

Arbejdsgruppen vil overveje fordele og ulemper ved dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde (bankunionen).

Regeringen besluttede i juli 2017  at igangsætte et arbejde med henblik på, at der tages endelig stilling til Danmarks deltagelse i det styrkede banksamarbejde i efteråret 2019. 

Arbejdet håndteres af en arbejdsgruppe, som består af relevante ministerier, Nationalbanken, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. Arbejdet bygger videre på den rapport, som en tværministeriel arbejdsgruppe afgav til regeringen i 2015 . 

Arbejdsgruppen skal bl.a. se på sammenlignelige landes erfaringer inden for det styrkede banksamarbejde, konsekvenser af Brexit, mulige uafkla-rede forhold vedr. fx realkredit og det styrkede banksamarbejdes bidrag til finansiel og økonomisk stabilitet, også i forhold til Danmark.

Der vil i arbejdet være inddragelse af eksterne eksperter og relevante organisationer. Arbejdsgruppen vil afrapportere til regeringen i efteråret 2019.
Tema