Arbejdsgruppe om lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter

En arbejdsgruppe har undersøgt, om refinansieringsloven påvirker konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter.

Realkreditinstitutternes rentetilpasningslån har typisk en løbetid på 30 år, men kan finansieres af obligationer med en langt kortere løbetid, fx et- eller treårige obligationer (herefter rentetilpasningsobligationer). Det indebærer, at lånet løbende skal refinansieres. Refinansieringsloven sikrer, at realkreditinstitutternes forretningsmodel er mere robust over for markedsstress ved at indføre et krav om, at obligationerne skal forlænges, hvis refinansieringen ikke kan gennemføres. Loven sikrer endvidere at pengeinstitutternes særligt dækkede obligationer forlænges, hvis der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til nye obligationer i forbindelse med en afviklingssituation.

I forbindelse med den politiske aftale om håndtering af refinansieringsrisiko,  der blev indgået den 6. februar 2014, blev det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at undersøge, om de nye regler om løbetidsforlængelse af obligationer til finansiering af variabelt forrentede lån påvirker konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter. Arbejdsgruppen har afleveret statusrapporter i oktober 2014 og februar 2015. I begge statusrapporter konstaterer arbejdsgruppen, at rentetillægget for obligationer omfattet af rente- og refinansieringstrigger er marginalt højere end for obligationer uden triggere under de gældende markedsforhold. Arbejdsgruppen anbefalede i statusrapporten fra oktober 2014 en justering af bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån vedrørende rente ved forlængelse af et realkreditinstituts obligationer i en afviklingssituation, som efterfølgende er blevet implementeret. 

Arbejdsgruppen afrapporterede endeligt til erhvervsministeren den 8. januar 2018. Arbejdsgruppen har i sine analyser ikke fundet tegn på, at konkurrenceforholdene mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er påvirket af reglerne om løbetidsforlængelse. Arbejdsgruppen har derfor heller ikke fundet anledning til at komme med forslag til ændring af lovgivningen. 


Tema