Arbejdsgruppe om stabil finansiering

En arbejdsgruppe har undersøgt stabiliteten af SIFI-pengeinstitutternes finansiering.

Det er vigtigt, at SIFI-pengeinstitutter har en stabil finansiering af deres udlånsforretninger for at undgå uhensigtsmæssig stor afhængighed af flygtig kapitalmarkedsfinansiering og opbyggelse af store indlånsunderskud. 

Med Bankpakke 6 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe med Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og Nationalbanken, der skal undersøge stabiliteten af SIFI-pengeinstitutternes finansiering og på den baggrund vurdere behovet for at indføre et særligt dansk krav for stabil finansiering for danske SIFI-pengeinstitutter.

Arbejdsgruppen har aflagt rapport den 20. april 2015. Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre et krav om stabil finansiering for danske SIFI-pengeinstitutter forud for et eventuelt kommende EU-krav, som eventuelt gælder fra 2018. Såfremt der ikke i EU-regi opnås enighed om indførelse af et krav om stabil finansiering, vil det dog være hensigtsmæssigt at genoverveje indførsel af et dansk krav på området.

Rapport om stabil finansiering i SIFI-pengeinstitutter


Tema