Arbejdsgruppen om konkurrence på realkreditmarkedet

Arbejdsgruppens rapport indeholder seks anbefalinger, der skal bidrage til at skabe bedre konkurrence, øge gennemsigtigheden og gøre det nemmere at skifte realkreditinstitut.

Regeringen har løbende haft fokus på at undersøge konkurrenceforholdene i den finansielle sektor. I den forbindelse nedsatte erhvervs- og vækstministeren en intern arbejdsgruppe, der skulle undersøge mobilitets- og konkurrenceforholdene på realkreditmarkedet, herunder forbrugernes muligheder for at skifte realkreditinstitut.

Arbejdsgruppens rapport ”Barrierer for forbrugernes mobilitet på realkreditmarkedet"  indeholder seks anbefalinger, der skal bidrage til at skabe bedre konkurrence, øge gennemsigtigheden og gøre det nemmere for forbrugerne at få overblik over omkostningerne ved at skifte realkreditinstitut.

Pressemeddelelse: Øget prisgennemsigtighed på markedet for boliglånTema