Iværksætterpanelet

Danmark har brug for iværksættere og deres nye idéer for at skabe et samfund præget af stærkt entreprenørskab. Moderne, succesfuldt iværksætteri og entreprenørskab, som kan skabe rygraden i fremtidens erhvervsliv, handler i høj grad om at skabe flere vækstvirksomheder. Danmark har brug for flere succesfulde iværksættere, der bliver i Danmark og vokser sig stærke, således at de for alvor kan begå sig globalt.

Regeringen ønsker at skabe de bedste vilkår for, at Danmark kan være blandt de bedste iværksætterlande i Europa og udvikle et samfund præget af et stærkt entreprenørskab.

På den baggrund nedsatte erhvervsministeren i april 2017 et iværksætterpanel, som har til opgave at belyse, hvilke udfordringer og barrierer iværksættere og vækstvirksomheder står over for samt at stille forslag til, hvordan der skabes bedre rammevilkår for iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark. Iværksætterpanelet kommer løbende med forslag til regeringen, og afleverede sine første anbefalinger i september 2016 og sit andet sæt anbefalinger i juni 2018.

Panelet er sammensat af en formand og 12 andre medlemmer og består af iværksættere, som har startet egen virksomhed, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet. Panelet har følgende sammensætning: 


Tema