SIFI-udvalget

SIFI-udvalget anbefalede sin rapport fra marts 2013 skærpede krav til bl.a. de danske SIFIers kapital og likviditet samt nye værktøjer til krisehåndtering af SIFIer, således at dette sker uden omkostninger for staten.

SIFI-udvalget blev nedsat i januar 2012 i forbindelse med bankpakke 4 med henblik på at se nærmere på, hvilke kriterier der skal gælde for at blive udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, hvilke krav der skal stilles til SIFIer i Danmark, og hvordan SIFIer, der måtte komme i vanskeligheder, skal krisehåndteres.

Udvalget anbefalede i sin rapport, at de danske SIFIer underlægges skærpede krav til SIFIernes kapital og likviditet, krav om at der skal udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner og krav til god selskabsledelse. Herudover anbefales SIFIerne underlagt et skærpet tilsyn. Endelig kom udvalget med anbefalinger om, hvordan SIFIer skal håndteres, hvis de trods skærpede krav skulle komme i problemer. 

Bankpakke 6, der fastsatte skrappere krav til SIFIer, var direkte udløber af SIFI-udvalgets arbejde.

Tema