Rapport fra arbejdsgruppe om alternative honorarmodeller

En arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport om alternative honorarmodeller.

I foråret 2014 nedsatte den daværende erhvervs- og vækstminister arbejdsgruppen om alternative honorarmodeller, der har haft til opgave at belyse den europæiske regulering, danske og udenlandske honorarmodeller og den danske model for oplysning om omkostninger. Det skete i lyset af, at der i 2014 blev opnået enighed i EU om MiFID II-direktivet, der indebærer en væsentlig revision af de hidtil gældende regler om bl.a. investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i december 2015.

Dansk Aktionærforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Investeringsfondsbranchen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriet har deltaget i arbejdsgruppen.

Rapport om alternative honorarmodeller for investeringsforeninger

Pressemeddelelse den 7. december: Rapport om formidlingsprovision lægger op til stramninger over for provisionsbetalingerTema