Udvalg om erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning af finansielle produkter

Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter anbefalede en række tiltag til styrkelse af forbrugerbeskyttelsen.

Finanskrisen affødte en øget mængde sager, hvor kunderne har oplevet, at de har fået dårlig eller mangelfuld rådgivning. Derfor blev der nedsat et udvalg om erstatningsansvar. 

Udvalget vurdererede i dets endelige rapport fra februar 2014, at indholdet i den eksisterende lovgivning, der har betydning for kvaliteten af rådgivningen om finansielle produkter, som udgangspunkt er tilfredsstillende. Udvalget fandt dog, at der er behov for at gennemføre en række tiltag som værn mod dårlig rådgivning og dermed til styrkelse af forbrugerbeskyttelsen. 

Udvalgets rapport

Tema