Udvalg om finanskrisens årsager (Rangvid-udvalget)

Et ekspertudvalg fremlagde i 2013 en rapport om finanskrisens årsager samt anbefalinger med henblik på at forebygge fremtidige kriser.

Et ekspertudvalg blev efter finanskrisen sat til at undersøge, hvorfor finanskrisen ramte Danmark. Udvalget fremlagde i september 2013 en rapport med en række forklaringer på krisen samt anbefalinger til tiltag med henblik på at forhindre lignende fremtidige kriser. 

Læs mere om Finanskrisens årsager


Tema