Udvalg om struktur for finansielt tilsyn

Et udvalg anbefalede i juni 2012, at Danmark fik et systemisk risikoråd, der skulle identificere og overvåge systemiske finansielle risici.

Som opfølgning på krisen og udviklingen på tilsynsområdet i EU og i andre lande nedsatte den daværende økonomi- og erhvervsminister et udvalg til at undersøge organiseringen af det finansielle tilsyn i Danmark.

Udvalget anbefalede af hensyn til at styrke fokus på systemiske finansielle risici i Danmark, at der blev oprettet et systemisk risikoråd, hvor de relevante myndigheder er repræsenteret. Rådet er siden blevet oprettet. 

Tema