Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017

Regeringens "Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017" sætter vækstvilkårene i Danmark i et internationalt og historisk perspektiv. Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande? Og går udviklingen i den rigtige retning? Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler.

Tema: Digitalisering og vækst

Digitalisering og ny teknologi vil skabe nye forretningsmodeller og vil være væsentlig vækstmotor.
Danmark som digital frontløber, men mange lande rykker hurtigt
Kilde: Eurostat.

  • Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden.


  • Men vi må ikke hvile på laurbærrene, mange lande rykker hurtigt – også hurtigere end Danmark.

Digitale virksomheder er generelt mere produktive
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

  • De mest digitale virksomheder har i gennemsnit 22 pct. højere arbejdsproduktivitet end de mindst digitale virksomheder.

Computerens regnekraft fordobles hvert andet år (Moores lov fra 1965)
Kilde: www.intel.com.

  • "Tekno-optimister" siger, at nyere teknologiske gennembrud vil give produktiviteten et markant løft.


  • "Tekno-pessimisterne" tror ikke, at trenden med aftagende produktivitetsvækst brydes.

Centrale indikatorer for vækstvilkår

Prøv selv at sammenligne Danmarks vækstvilkår med andre OECD-lande og historisk
>
Bedre placering
OECD nr. 5
Anm.: De tre-cifrede landekoder angiver et lands placering, fx angiver "DNK" Danmarks placering, og "OECD" angiver OECD-gennemsnittet for de OECD-lande, der er data for. Markeringer yderst til venstre og højre er udtryk for, at placeringen sprænger skalaen. Se Boks 2 og appendiks 1 i selve redegørelsen for en mere detaljeret beskrivelse. * angiver at der er for få lande til at beregne et OECD-gennemsnit.
Tema