Digitalt Vækstpanel

15 medlemmer med viden om den digitale udvikling og dansk erhvervsliv skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark og danske virksomheder får den digitale førertrøje på.

Digitalt Vækstpanel (tidl. Produktionspanel 4.0) skal i maj 2017 aflevere sine anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal bidrage til, at dansk erhvervsliv kan udnytte potentialerne i digitalisering og ny teknologi til gavn for vækst og velstand i Danmark. Digitalt Vækstpanel skal bl.a. adressere, hvordan der kan skabes gode rammer for et digitalt løft af virksomhederne (særligt de små og mellemstore), erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle for at understøtte nye digitale forretningsmodeller. 

Regeringen vil bruge anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel til at fremlægge en samlet strategi for Danmarks digitale vækst. Derudover skal anbefalinger bruges i forbindelse med regeringens kommende vækstudspil og arbejdet i Partnerskabet for fremtidens arbejdsmarked.

Vækstpanelets anbefalinger

Faktark - udvalgte anbefalinger

Faktaark - Digitaliseringen kan skabe store gevinster 

Faktaark - teknologi vil revolutionere Danmark

Unlocking Value to Society of Denmark

Baggrund vedr. kommunikationskampagne om digitalisering

Cases

Det intelligente hjem

E-handel skaber vækst i servicesektor

Forbedret arbejdsmiljø i byggeriet

Fremtidens intelligent el-system

Mere tid til omsorg i ældreplejen

Ny teknolologi hjælper kræftramte børn

Smartere kollektiv transport

Medlemmerne af Digitalt Vækstpanel: 

 1. Niels B. Christiansen, koncernchef, Danfoss (formand) 
 2. Anne-Lise Høg Lejre, direktør for produktion, Teknologisk Institut 
 3. Brian Gottorp Jeppesen, direktør, Mjølner Informatics 
 4. Camilla Ley Valentin, CCO og Co-founder, Queue-it 
 5. Charlotte Lundblad, adm. direktør og HR direktør, DXC Technology Danmark 
 6. Claus Jensen, formand, CO-industri 
 7. Enrico Krog Iversen, Bestyrelsesmedlem og investor 
 8. Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet 
 9. Jacob Himmelstrup, adm. direktør, Nærenergi Danmark 
 10. Jais Valeur, direktør, Danish Crown 
 11. Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk 
 12. Line Rix, Partner, 1508 A/S 
 13. Mads Andersen, næstformand, CO-industri 
 14. Peder Holk Nielsen, koncernchef, Novozymes 
 15. Peter Friis, direktør, Google Nordeuropa

Kommissorium for Digitalt Vækstpanel (Produktionspanel 4.0)Tema