Kommissionens høring om etableringen af en kapitalmarkedsunion

13-05-2015
Høringssvar

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 18. februar 2015 en grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion. Kapitalmarkedsunionen er led i Kommissionens dagsorden om at skabe vækst og beskæftigelse, herunder ved at fremskaffe kapital uden for det traditionelle banksystem. Grønbogen udgør samtidig en høring, hvor Kommissionen efterspørger input til de konkrete byggeklodser for kapitalmarkedsunionen.

Dansk høringssvar på høring om kapitalmarkedsunion (pdf, engelsk)

Kommissionens grønbog