Kommissionens høring om effekterne af kapitalkravsforordningen og -direktivet (CRR/CRD IV)

07-10-2015
Høringssvar

Europa-Kommissionen lancerede den 15. juli 2015 en offentlig høring om konsekvenserne af kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Med høringen forsøger Kommissionen at få en bedre forståelse af, hvordan reglerne i CRR/CRD IV påvirker den tilgængelige kredit i samfundet og på den baggrund vurdere, om visse regler kan slækkes uden at kompromittere den finansielle stabilitet.
På baggrund af høringen og den efterfølgende dialog om emnet, vil Kommissionen udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen vil på baggrund af denne rapport vurdere behovet for at revidere EU-reglerne.

Dansk høringsvar om CRR/CRD IV (pdf, engelsk) – brev til kommissær Hill (pdf, engelsk)

Kommissionens høring om CRR/CRD IV