Regeringens høringssvar vedr. Kommissionens høring om IPR-håndhævelse

14-04-2016
Høringssvar

Europa-Kommissionen igangsatte den 9. december 2015 en offentlig høring om evaluering og modernisering af de juridiske rammer for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR). Høringen er et led i opfølgningen på Europa-Kommissionens strategier for dels det digitale indre marked og dels det indre marked. Formålet med høringen er at afklare, om de juridiske rammer for IPR-håndhævelsen fortsat er hensigtsmæssige. Rammerne findes primært i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Regeringens svar på Folketingets hjemmeside