Kommissionens høring om samlede effekter af den finansielle regulering gennemført efter finanskrisen

03-02-2016
Høringssvar

Europa-Kommissionen lancerede den 30. oktober 2015 en offentlig høring om de samlede effekter af den finansielle regulering indført efter krisen. Formålet med høringen er at vurdere, om der i reglerne er tale om overlap og huller, unødvendige administrative byrder, utilsigtede konsekvenser og mulighederne for at skabe vækst. Kommissionen vil på baggrund af høringen overveje behovet for justeringer af reguleringen, ligesom høringen vil spille ind på allerede planlagte revisioner af gennemført lovgivning på det finansielle område.

Response to call for evidence (pdf)

Høring - Call for evidence: EU regulatory framework for financial services