Kommissionens konsultation om covered bonds

07-01-2016
Høringssvar

Kommissionen offentliggjorde den 30. september 2015 en konsultation om covered bonds (dækkede obligationer) i EU. Dækkede obligationer omfatter blandt andet de danske realkreditobligationer.
Konsultationen er et led i Kommissionens bestræbelser på at skabe en europæisk kapitalmarkedsunion. I den forbindelse finder Kommissionen, at et mere integreret marked for covered bonds i EU kan fremme omkostningseffektiv finansiering m.v. Konsultationen stiller i forlængelse heraf en række spørgsmål om det mulige indhold af en eventuel fremtidig EU-ramme for covered bonds, herunder hvorvidt der ønskes anbefalinger, et direktiv eller en forordning.

Dansk høringsvar om covered bonds (pdf, engelsk) – brev til kommissær Hill (pdf, engelsk)

Dansk høringsvar om covered bonds (pdf, engelsk) – bilag (pdf, engelsk)

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens konsultation om covered bonds

Kommissionens konsultation om covered bonds